Obecné informace

Základní informace

Český spolek horských průvodců vypisuje zkoušky profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání po jejímž úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.

PŘED ZAHÁJENÍM ZKOUŠKY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT TYTO DOKLADY:

 1. občanský průkaz (cestovní pas)
 2. potvrzení odsportovního lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu průvodcovské činnosti horské v rozsahu profesníkvalifikace (viz. „zdravotní podmínky“ povolání v Národní soustavě povolání – http://katalog.nsp.cz/…/102630.html),
 3. řádné zdravotní a úrazové pojištění kryjící rizika pohybu v horách.

Na začátku zkoušky proběhne seznámení s BOZP a PO v místě zkoušky. Seznámení podepíšete do školícího protokolu.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY – OKRUH HODNOCENÍ: dovednosti a techniky definované:

VÝSTUP HODNOCENÍ:

 • Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence.
 • Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil.
 • Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.
 • V případě úspěšného složení zkoušky je výstupem – certifikát profesní kvalifikace Horský průvodce (kód: 65–020-M)

UBYTOVÁNÍ:

 • V budově penzionu Skiland Petříkov. Cena ubytování na pokojích s lůžkovinami a plnou penzí je 545 Kč/noc (celkem 1090 Kč/blok). Ubytování rezervováno hromadně, hradí se po příjezdu v hotovosti (podmínka pro výhodnější cenu ubytování). Vezměte si prosím přesnou částku. Celý areál pokryt wi-fi signálem a k dispozici je vybavená kuchyňka.

STRAVOVÁNÍ:

 • z časových a úsporných důvodů je všem účastníkům zajištěno společné stravování, která začíná první den obědem a končí obědem poslední den. Pokud nějaké jídlo vynecháme, bude odečteno z plánované částky. Vezměte si vlastní stravu na fyzicko-vytrvalostní test.
 • součástí ubytování je vybavená kuchyňka, kde je možné uvařit přes den čaj, kávu atd.
 • stravovací odlišnosti (vegetariánství, veganství, rawtariánstí, diety a další), nebo jinou formu stravování (vlastní, kombinaci jídel) hlaste prosím na kurz@cziml.org

Cena zkoušky (cena nezahrnuje dopravu, ubytování a stravu):

 • 6000 Kč / osoba
 • 5000 Kč – aktivní člen ČSHP (v rámci doškolení)

Termíny:

 • 6. – 8. 12..2019
 • 7. – 10.3.2020
 • 12. – 15.3.2020

Přihlášení: Přihlášky na zkoušku směřujte na email kurz@cziml.org. Kapacita každé zkoušky je omezena!