Horský průvodce UIMLA

Základní informace

Cíl kurzu

Chcete‐li se stát horským průvodcem, pak potřebujete být kvalitně  proškolen v orientaci, první pomoci, lanové záchraně, organizování skupiny a hlavně v pohybu v letních a zimních horách. Všechny uvedené požadavky splňuje tento kurz. Absolvováním a splněním všech podmínek se stanete mezinárodním horským průvodcem IML s mezinárodní licencí UIMLA. Ta opravňuje k vedení klientů v horském terénu všech členských zemí UIMLA.

Lokace Česká republika, Rakousko, Slovinsko
Charakter Kvalifikační kurz IML
Počet hodin MŠMT 9 kurzů // UIMLA 4 kurzy (505 hodin)
Délka trvání říjen 2017 – březen 2019
Všeobecné podmínky ke stažení zde

Stáhnout přihlášku Přehled vstupních podmínek

Časový přehled kurzu

Kvalifikační kurz UIMLA navazuje na rekvalifikační kurz MŠMT. Vzdělání probíhá formou dvou dílčích částí složených ze samostatných bloků.

Zájemce o vzdělání

Vstupní blok

 • přehled horských túr
 • prokázání základních předpokladů

Vstupní blok

Horský průvodce MŠMT

Rekvalifikační část

 • 325 hodin výuky
 • celkem 9 výukových bloků (prodloužené víkendy)

Rekvalifikační část

Mezinárodní horský průvodce UIMLA (IML)

Kvalifikační část

 • 180 hodin výuky
 • 2 bloky výuky + letní a zimní IML hodnocení

Kvalifikační část

Kontinuální profesní
rozvoj

 • Do konce života

Rekvalifikační část

Absolvováním a splněním dalších podmínek se stanete horským průvodcem MŠMT s národní licencí. Můžete si požádat o vydání živnostenského listu pro horskou průvodcovskou činnost.

Požadavky licence MŠMT

 • úspěšné absolvování letní a zimní části
 • praxe 20 letních a 20 zimních horských dní
 • úspěšnost v písemných zkouškách min. 80%
 • úspěšnost v praktických zkouškách 100%

Kvalifikační část

Absolvováním a splněním všech podmínek se stanete mezinárodním horským průvodcem IML s mezinárodní licencí UIMLA. Ta opravňuje k vedení klientů v horském terénu všech členských zemí UIMLA.

Požadavky licence IML

 • úspěšné absolvování letního a zimního hodnocení
 • členství v Českém spolku horských průvodců
 • úspěšnost v písemných zkouškách min. 90%
 • úspěšnost v praktických zkouškách 100%

Požadavky a vstupní blok

Pro vstup do vzdělání je nutné úspěšně absolvovat vstupní blok, ověřující základní vstupní schopnosti a dovednosti pro práci horského průvodce.

Vstupní požadavky pro zájemce a uchazeče

 • dosažení věku 18 let
 • ukončené základní, nebo středoškolské vzdělání
 • bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů)
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro pohyb a vedení osob v horském terénu
 • základní znalost: pohybu, orientace, počasí a bezpečnosti v horách
 • 2 roky praxe pohybu v horském terénu
 • vyplnění přihlášky a uhrazení registračního poplatku

Termín: 14. – 15. říjen 2017
Cena: 1500 Kč
Místo: Česká republika – Vysočina

Stáhnout přihlášku

Úspěšné absolvování bloku je podmínkou pro vstup do vzdělávacího programu. Blok začíná ve sobotu od 10.00 hod a bude ukončen v neděli v odpoledních hodinách. Bližší informace obdržíte po přihlášení do kurzu.

Prověření probíhá formou venkovních aktivit a zážitkové pedagogiky v oblastech: fyzické a psychické způsobilosti, bezpečného pohybu v horském terénu, základních znalostí orientace a první pomoci.

Horský průvodce s rekvalifikací MŠMT

Úspěšné absolvování letní a zimní části a složení závěrečné zkoušky vede k získání rekvalifikačního osvědčení „horská průvodcovská činnost“ – licence „Horský průvodce MŠMT“.

Kurzy rekvalifikace

Cena vždy zahrnuje kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze. Cena nezahrnuje dopravu, ubytování a stravu. Cena je splatná po přijetí do kurzu, kurzovné je možné rozložit do několika splátek.

Výukový blok Čas Datum konání Cena bloku Místo Období
Komunikace, prezentace, osobní rozvoj 25 h 16. – 19. 11.2017 2.500,– ČR zima
Problematika práce horského průvodce 25 h 26. – 28.1.2018 2.500,– ČR zima
První pomoc zážitkem 45 h bude doplněno 4.000,– ČR jaro
Orientace a navigace 30 h bude doplněno 3.000,– ČR jaro
Horské prostředí 30 h květenn 2018 3.000,– ČR jaro
Bezpečnost a záchrana – letní prostředí 40 h červen 2017 3.500,– ČR léto
Lanové techniky 25 h listopad 2018 2 500,– ČR podzim
Zimní horský terén 45 h leden 2019 4.500,– Rakousko zima
Bezpečnost a záchrana – zimní prostředí 40 h únor 2019 4.000,– Rakousko zima
Zkouška PK 65–020-M Horský průvodce 20 h bude doplněno 2.000,– ČR, AT zima

325 hodin 31 500 Kč

Požadavky licence MŠMT

 • úspěšné absolvování letní a zimní části, složená zkouška PK 65–020-M Horský průvodce
 • splněná praxe 20 letních a 20 zimních horských dní
 • úspěšnost písemných zkoušek musí být min. 80 %
 • úspěšnost závěrečných zkoušek musí být 100 %

Obecné podmínky

 • kurz je nutné ukončit do pěti let od nastoupení do vzdělání
 • bloky je nutné (až na výjimky) absolvovat postupně
 • neúspěšné zkoušky i testy IML části lze opakovat

Mezinárodní horský průvodce s kvalifikací UIMLA

Úspěšným ukončením rekvalifikační i kvalifikační části se stanete horským průvodcem UIMLA s mezinárodní licencí IML (international mountain leader).

Kurzy kvalifikace IML

Cena zahrnuje kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze. Cena nezahrnuje dopravu, ubytování a stravu. Cena je splatná po přijetí do kurzu, kurzovné je možné rozložit do jednotlivých splátek.

Kurz Čas Datum konání Cena bloku Místo Období
Zajištěné cesty 45 h 18. – 21.8.2018 6 000,– Rakousko Léto
Ledovcový terén 45 h 14. – 17.7.2018 6 000,– Rakousko Léto
Letní část + hodnocení IML 45 h 6.- 9.10.2018 6 000,– Slovinsko Léto
Zimní část + hodnocení IML 45 h 17. – 20.1.2019 6 000,– Rakousko Zima

180 hodin výuky 24 000 Kč

Požadavky licence IML

 • úspěšné absolvování všech bloků kvalifikační části
 • členství v Českém spolku horských průvodců
 • odevzdaná praxe 20 letních a 20 zimních mezinárodních horských dní (nutno odevzdat před nástupem na zkoušky)
 • úspěšnost v písemných zkouškách min. 90%
 • úspěšnost v praktických zkouškách 100%
 • obhajoba závěrečné práce
 • osvědčení „horská průvodcovská činnost“ – licence „Horský průvodce MŠMT“ (kurz v rozsahu výuky 325 hodin)

Obecné podmínky

 • závěrečné zimní hodnocení IML je možné absolvovat až po úspěšně složeném letním hodnocení IML
 • vzdělání je nutné dokončit nejpozději do 5 let od podání přihlášky
 • udělení licence UIMLA je navázáno na členství v Českém spolku horských průvodců a pravidelné pokračující vzdělávání. V opačném případě nemůže být licence vydána nebo bude pozastavena

Definice praxe

Student si po dobu vzdělání vede deník horského průvodce v podobě   letních a zimních horských dní, mezinárodních letních a zimních horských dní. 

Mezinárodní letní horský den

Horská túra v letním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochrany přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 1000 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • bylo nutné překonat úseky s trvalým zajištěním, nebo sněhová pole
 • bylo nutné zdolat výstup nebo sestup sutí

Mezinárodní zimní horský den

Horská túra v zimním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochran přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 500 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí a lavinového nebezpečí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • v průběhu dne je v terénu neustále vyhodnocováno lavinové nebezpečí

Co byste o vzdělávacím programu měli ještě vědět

Výuka je realizována v malé skupince 8 – 12 studentů v každém bloku. Na většině bloků připadají na jednoho lektora 4 studenti. Bloky realizujeme obvykle ve dvou termínech.

Naučíte se

 • znalosti první pomoci, řešení neodkladných zdravotních stavů
 • organizovat a realizovat jakoukoli záchranu v horském terénu, lanové techniky
 • komunikačním dovednostem, organizování skupiny, řešení krizových situací
 • potřebnou legislativu, vyhlášky a problematiku pro výkon profese horského průvodce
 • zásadám přežití a nouzového bivakování v zimních i letních horách
 • dokonale zvládat navigaci a orientaci v horském terénu
 • vnímat horské prostředí (základy botaniky, zoologie, geologie zážitkovou metodou)
 • bezpečnému pohybu po zajištěných cestách (via‐ferratách), včetně způsobů záchrany
 • kompletní ledovcové problematice, včetně způsobů záchrany
 • bezpečnému pohybu v zimním lavinovém terénu
 • získáte osvědčení o rekvalifikaci „zdravotních zotavovacích akcí a škol v přírodě“

Podpora studentů

Vstupem do vzdělávacího programu získáváte:

 • přístup na interní studentský webový portál
 • možnost zprostředkování praxe s hosty v horách
 • možnost využití slevové podpory studentů ‐ na pořízení vybavení pro účast v kurzu
 • možnost individuální přípravy, dalšího vzdělávání na přípravných a doplňkových kurzech
 • podporu a zázemí profesní organizace sdružující horské průvodce České republiky a zastupující jejich zájmy na národní i mezinárodní úrovni

Lektoři vzdělání

Lektorský tým je složený z profesionálů, pracujících v horách:

 • mezinárodních horských průvodců UIMLA
 • mezinárodních horských vůdců UIAGM
 • instruktorů horských svazů UIAA a Alpenvereinu
 • profesionálních záchranářů, členů Společnosti horské medicíny ČR
 • specializovaných instruktorů a odborníků

Kurz zdarma?

Zájemci, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle par. 109a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu v maximální výši 50 000 Kč za dobu 3 let.

Jak postupovat?

 • být v evidenci úřadu práce
 • přihlásit se do kurzu, spojit se s námi a my Vám vydáme doklady potřebné pro ÚP
 • vyplnit si žádost o zvolenou rekvalifikaci (věnujte náležitou pozornost jejímu vyplnění, zejména zdůvodnění, proč si daný kurz vybíráte)
 • kontaktovat svého referenta/referentku a konzultovat Váš zájem

Zvolenou rekvalifikaci posuzuje a schvaluje komise úřadu práce. Posuzuje zejména, zda je vybraná rekvalifikace pro Vás vhodná na projednání žádosti je třeba počítat 2 – 3 týdny.

 • na zvolenou rekvalifikaci není právní nárok
 • její schválení je plně v kompetenci úřadu práce
 • celý schvalovací proces musí být ukončen před nástupem do kurzu